Dr. Tülin Gençöz

Predictive Values of Stressful Life Events, Social Support and Locus of Control Depressive Symptomatology Among University Students (Üniversite Öğrencilerindeki Depresif Semptomatolojinin Yordanmasında Stresli Yaşam Olaylarının, Sosyal Desteğin ve Kontrol Odağının Önemi)

Roles of Personality Dispositions and Social Support on Anxiety and Academic Achievement: A Study Concerning Adolescents in Their Transition Period (Kişilik Özellikleri ve Sosyal Desteğin Kaygı ve Akademik Başarıdaki Rolü: Geçiş Dönemindeki Ergenlerle İlgili Bir Çalışma)

RSS - Dr. Tülin Gençöz beslemesine abone olun.