Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalısması

KİTAP

Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalısması

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
200
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Türkiye Bilimler Akademisi, bilimi ve bilimsel uğraşıyı benimsetmek, desteklemek ve bilimin toplumsal yaşamdaki etkinliğini artırmak amaçlarını güden özerk bir bilim kuruluşudur. Üyeleri, uluslararası bilimsel kimlikleri ve üstün insanları arasından yüksek liyakat esasına göre seçilirler. Akademi, ülkemizde en yüksek bilimsel ölçütlerin yaşama geçirilmesi, bilimsel yaklaşımın her alanda toplumun çözüm arama yeteneğini artırıcı biçimde benimsenmesi, bilimsel ve teknolojik veriler ışığında temel toplumsal stratejilerin belirlenmesi için geniş bir tartışma ortamının oluşmasını amaçlar. Bilim etiğinin, kendi üyeleri arasında ve tüm bilim topluluğunda özümsenmesi ve eksiksiz uygulanması, düşünce özgürlüğünün, bilim ve tartışma kültürünün yerleşmesi için çaba sarf eder. Akademi, çalışmalarını, başta üyelerinin olmak üzere, bilim topluluğunun gönüllü katılım ve katkılarıyla yürütmektedir.

Çetin, Füsun Çuhadaroğlu - Canat, Saynur - Kılıç, Emine Zinnur - Şenol, Selahattin - Rugancı, Neslihan - Öncü, Bediye - Hoşgör, Ayşe Gündüz - Işıklı, Sedat - Avcı, Ayşe, Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalısması, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2004.