Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerine Etki Eden Faktörler

TEZ

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerine Etki Eden Faktörler

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
235479
Sayfa Sayısı
99
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Ülkelerin ekonomik gelişmesinde en büyük sermaye, hiç şüphesiz insan kaynağıdır. Günümüzde gelişmiş ülkeler, sosyal ve ekonomik refah için insan gücünün nitelik kazanmasına önem vermekte ve bunun için eğitime büyük yatırımlar yapmaktadır. Uluslararası rekabette, üstünlük sağlayabilmek için, nitelikli insan gücüne sahip olmanın belirleyici rol oynadığı açık ve kesindir. Bunun farkında ve bilincinde olan ülkemizin, sosyo-ekonomik kalkınmamızın en önemli itici güçlerinden biri olan mesleki ve teknik eğitime önem ve öncelik vermesi gerekmektedir. Ancak, bu tür okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yüzde seksene yakını not ortalaması düşük öğrencilerden oluşmaktadır. Ortaöğretim okullarındaki meslek lisesi öğrencilerinin mesleki yönelimlerine etki eden faktörler büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı; fertlerin meslek liselerine yönelimlerinin nedenlerini bulmaktır. Bu bağlamda aile, okul ve çevre etkenleri incelenmiştir. Bu etkenlerden yola çıkılarak gerekli idari düzenlemeler yapıldığı takdirde meslek lisesi öğrencilerinin Avrupa birliği standartlarında nitelikli insan gücüne ve sosyo-ekonomik kalkınmamızın en önemli itici güçlerinden biri olan meslek liselerine hak ettikleri önem ve önceliğin verilmesi mümkün olacaktır. 2007-2008 Eğitim ve Öğretim yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki Resmi Meslek Liselerinin onuncu sınıflarında öğrenim gören öğrencilere uygulanmış olan mesleki rehberlik çalışmalarını ortaya çıkartmak için alan araştırması teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada onuncu sınıftaki öğrencilerden veriler, anket yoluyla sağlanmıştır. Konuyla ilgili kaynak taraması resmi kurum yayınlarından ve akademik yayınlardan istifade edilmiştir. Sonuç olarak, İstanbul İli Küçükçekmece İlçesindeki resmi meslek liselerindeki öğrencilerin; meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, özel ve resmi kuruluşlarla köprü kurulamadığı, rehberlik çalışmalarının etkin bir şekilde ciddiye alınmadığı ve öğrencilerin ebeveynleri ile medyayı daha çok dikkate aldıkları anlaşılmıştır.

Özdel, Cemil Benhur, Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerine Etki Eden Faktörler, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.