Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi

TEZ

Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
196211
Sayfa Sayısı
130
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırma, İnönü Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda bilgi, tutum ve uygulamaları ve bunlara etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 2005-2006 Öğretim yılı Bahar döneminde Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisat ve Mühendislik fakültesinde okuyan birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri araştırma kapsamında alınmıştır. Anket sonrasında öğrencilere konuyla ilgili hazırlanmış broşür dağıtılmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin (1202 öğrenci) %56.2'si erkek, %43.8'i kızdır. Öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda en çok başvurdukları bilgi kaynakları gazete, dergi ve arkadaşlarıdır. Tüm öğrencilerin %27.1'i olmak üzere, erkeklerin %42.1'inin, kızların ise %7.8'inin evlilik öncesi cinsel ilişki deneyimleri olduğu saptanmıştır. Cinsel ilişki deneyimleri olan öğrencilerin %55.7'si son cinsel ilişkilerinde bir kontraseptif yöntem kullanmışlardır. Kızların %74.5'i erkeklerin %49.6'sı evlilik öncesi cinsel ilişkiye karşıdır. Kızların %60.8'i bekaretin önemli olmasından, erkeklerin %44.5'i inançlarından dolayı evlilik öncesi cinsel ilişkiye karşıdır. Öğrencilerin %4.1'inin kendisinin/partnerinin bir gebelik deneyimi olduğu saptanmıştır. Gebelik durumunda öğrencilerin yarısı evlenilmesi gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %99.6'sı AIDS'ı bilmektedir. Üçte biri Hepatit B ve Hepatit C2 yi bilirken, diğer hastalıklar konusunda öğrencilerin çoğunluğunun bilgisi olmadığı saptanmıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda riskli grupları ve korunma yöntemlerini bilen öğrenci oranı yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin %92.8'nin herhangi bir aile planlamasını yöntemini bildiği saptanmıştır.

Koluaçık, Selma, Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi , İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007, Yüksek Lisans, pdf.