Lise Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu (9-10-11-12. sınıflar)

KİTAP

Lise Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu (9-10-11-12. sınıflar)

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
87
Tam Metin (PDF)
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Konya İli Lise Öğrencilerinin; -Köy, kasaba, ilçe ve şehir merkezine göre kitap okuma alışkanlıkları, -Kitap okuma alışkanlıklarının demografik özelliklerle ilişkisi, -Kitap okuma alışkanlıklarını olumsuz etkileyen faktörler, -Tercih ettikleri kitap türleri

Sünbül, Ali Murat - Çalışkan, Muhittin - Yılmaz, Ercan - Çintaş, Derya - Alan, Selahattin - Demirer, Veysel - Ceran, Dilek, Lise Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu (9-10-11-12. sınıflar), Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 2010, pdf.