The Relationship Between Self-Transcendence and Materialism in University Students Sample (Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Kendini Aşkınlık ve Maddiyatçılık İlişkisi)

TEZ

The Relationship Between Self-Transcendence and Materialism in University Students Sample (Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Kendini Aşkınlık ve Maddiyatçılık İlişkisi)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
278696
Sayfa Sayısı
85
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
İnsanların mutluluk için maddi çıkarların peşinde koşmasının doğru olup olmadığı öteden beri tartışılagelmiştir. Çoğu insan, daha çok mal-mülk sahibi olmak, daha fazla boş vakit geçirmek yada daha fazla çalışmak konusunda kararsızdır. Son zamanlarda maddiyatçılık ile esenlik arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır ve kişilik özelliklerinin maddiyatçılık ve esenlik arasındaki ilişkide önemli belirleyicilerden olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, 143 üniversite öğrenci Richins ve Dawson'un maddiyatçılık ölçeğini ve Cloninger'in karakter ve mizaç envanterinin alt ölçeği olan kendini aşkınlık altölçeğini içeren kapsamlı bir soru formunu doldurdu. Kendini aşkınlık boyutu ile maddiyatçılık puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamasına rağmen kendini aşkınlık boyutunun alt ölçeklerinden olan kişilerarası özdeşim puanları ile maddiyatçılık puanları arasında olumsuz ilişki gözlenmiştir (r =-.20, p<.05). Araştırmanın diğer bir sonucu olarak maddiyatçılık puanları görece yüksek olanların görece düşük empati puanı aldıkları gözlenmiştir (r =-.22, p<.01).

Can, Cemal, The Relationship Between Self-Transcendence and Materialism in University Students Sample (Üniversite Öğrencileri Örnekleminde Kendini Aşkınlık ve Maddiyatçılık İlişkisi), Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.