Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile Başarı Algısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (MAKÜ Örneği)

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile Başarı Algısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (MAKÜ Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
263914
Sayfa Sayısı
103
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde dindarlık ve başarı algısı ilişkisini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi Burdur'da öğrenim görmekte olan öğrencilerden, seçkisiz örneklem yoluyla seçilen, 256 kız ve 164 erkek olmak üzere 420 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, dindarlığı ölçmek için İslami Dindarlık Ölçeği, başarıyı ölçmek için, öğrenci ifadeleri ve bilgileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11 paket programı kullanılarak, araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Beklentimizle uyumlu olarak dindarlık ve başarı eğilim arasında bazı ilişkiler elde edilmiştir.

Nalbant, Haldun, Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ile Başarı Algısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (MAKÜ Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.