Segmenting Turkish University Students According to Lifestyle and Analyzing Their Perception, Motivation and Attiude Towards Visual Arts (Türk Üniversite Öğrencilerininin Yaşam Tarzlarına Göre Segmentasyonu ve Görsel Sanatlara Olan Algı, Motivasyon ve Tutumlarının Analizi)

TEZ

Segmenting Turkish University Students According to Lifestyle and Analyzing Their Perception, Motivation and Attiude Towards Visual Arts (Türk Üniversite Öğrencilerininin Yaşam Tarzlarına Göre Segmentasyonu ve Görsel Sanatlara Olan Algı, Motivasyon ve Tutumlarının Analizi)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
273589
Sayfa Sayısı
186
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir çalışma, müze ve sanat galerilerini ziyaret etmenin Türkiye'de en az katılımı olan kültürel aktivite olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı Türk üniversite öğrencilerini yaşam tarzlarına göre segmentlere ayırmak ve her bir segmentin görsel sanatlara karşı algı, motivasyon ve tutumlarının analizini yapmaktır. Çalışmada önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim almakta olan öğrencilerin seçilmesinin nedeni, yurt dışında yapılan çalışmalarda bireyin eğitim seviyesiyle görsel sanatlara katılımı arasında doğru ilişki bulunmasından kaynaklanmaktadır. Çalışma öncesinde literatürde sanat pazarlamasının gelişimi ve sanat pazarlaması içerisinde pazarlama karması incelenmiş ayrıca sanat müşterisinin karakteristik özellikleri ve sanat tüketimini etkileyen faktörlerle ilgili ön araştırma yapılmıştır. Elde edilen verilerle, birincil veri toplamak için anket çalışması yapılmıştır. Birincil veriler doğrultusunda üniversite öğrencileri yaşam tarzlarına göre segmentlere ayrılmış ve her bir kümenin analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları son bölümde tartışılmış ve sanat müzeleri ve galerilerine tavsiyeler verilmiştir.

Dolunay, Ayşe Gülşen, Segmenting Turkish University Students According to Lifestyle and Analyzing Their Perception, Motivation and Attiude Towards Visual Arts (Türk Üniversite Öğrencilerininin Yaşam Tarzlarına Göre Segmentasyonu ve Görsel Sanatlara Olan Algı, Motivasyon ve Tutumlarının Analizi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Yüksek Lisans, pdf.