12-15 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocukların Kadınlık ve Erkeklik Rollerini Algılayış Biçimleri

TEZ

12-15 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocukların Kadınlık ve Erkeklik Rollerini Algılayış Biçimleri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
125146
Sayfa Sayısı
142
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu yüksek lisans tezi, 12-15 yaş arası kız ve erkek çocukların, "Kadınlık ve Erkeklik Rolleri"ni algılayış biçimlerini belirlemek amacıyla yapıldı. Kadın ve erkeğin toplumsal statüsünün kesin çizgilerle ayrıldığı toplumumuzda, son yıllardaki gelişim ve değişmelerin cinsiyet rollerine yansımasının, ilk ergenlik dönemini yaşayan çocuklarca nasıl algılandığı belirlenmeye çalışıldı. Yine bu amaçla, alan olarak, Fındıkzade İlköğretim Okulu 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 211 öğrenciye anket soruları uygulanarak bir sonuca varılmaya çalışıldı. Yapılan alan araştırmasının değerlendirilmesi sonucunda; ilk -ergenlik dönemindeki çocukların büyük çoğunluğunun, toplumun geçirmekte olduğu değişim ve gelişmelere rağmen, geleneksel cinsiyet rollerinin etkisinde oldukları sonucuna varıldı. Ancak yine de ankete katılan çocukların yaklaşık üçte birinin, modern, eşitlikçi, kadın veya erkek olmanın ötesinde, insanca değerlere öncelikli yaklaşır olmaları, Türk toplumunun geleceği açısından ümit verici bir değer olarak sevindirici bulundu.

Dörtköşeoğlu, Güner, 12-15 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocukların Kadınlık ve Erkeklik Rollerini Algılayış Biçimleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, Yüksek Lisans.