SİLİNECEK(YUrtdışı) Sovyet İstatistik Rakamlarına Göre Sovyetler Birliğinde Gençlerin Milli Terkibi

MAKALE

SİLİNECEK(YUrtdışı) Sovyet İstatistik Rakamlarına Göre Sovyetler Birliğinde Gençlerin Milli Terkibi

Mironenko, Y. P., SİLİNECEK(YUrtdışı) Sovyet İstatistik Rakamlarına Göre Sovyetler Birliğinde Gençlerin Milli Terkibi, Dergi (Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü), Münih, 31, 1963, .