Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama

TEZ

Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
280135
Sayfa Sayısı
138
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Günümüz piyasalarında ürünlerin arzı yanında tüketici beklentilerinin de çeşitlilik göstererek sürekli artması, rekabeti her geçen gün daha da arttırmaktadır. Yoğun rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için rakiplerine karşı üstünlük sağlamaları ve farklı olmaları gerekmektedir. Firmaların ürünler arasında farklılık yaratma isteği markalaşma kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, satın alma davranışları, marka kavramı, marka bağımlılığı ile ilgili literatür incelenmiş ve bir araştırma yürütülmüştür. Yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin cep telefonu marka tercihleri ve marka bağımlılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversite öğrencilerine ait cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri okul, gelir özellikleri gibi bazı demografik özelliklerine göre, üniversite öğrencilerin cep telefonu ve GSM operatörleri marka tercihlerinin ve marka bağımlılıklarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir. Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler arasından, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 460 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Türkay, Ayşegül, Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, Yüksek Lisans, pdf.