Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Oluşmasında Geleneksel Kimliğin Rolü: Iğdır Üniversitesi Örneği

TEZ

Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Oluşmasında Geleneksel Kimliğin Rolü: Iğdır Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
353118
Sayfa Sayısı
117
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Araştırmamız Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinde geleneksel kimlik ve toplumsal cinsiyet algısı ile bunların gençliğin dindarlık konusundaki tutumları ve dini hayatları üzerilerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmamız teorik ve uygulamalı kısımlardan oluşmaktadır. Araştırmamız bir saha araştırmasıdır. Anket formu 156 erkek 122 bayandan olmak üzere 278 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik yaşamı ve aile yaşamı ile ilgili konularda toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri incelendiğinde önermelerin büyük bir çoğunluğunda cinsiyetler arasında istatistiksel anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Araştırmada çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik ve aile yaşamı, din ve dindarlık boyutu, itaatkârlık ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel bakış açısına sahip oldukları saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin bakış açılarını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Üniversitelerin eğitiminde toplumsal cinsiyet bakış açısına yönelik, geleneksel görüşlere sahip olan öğrencilerin olması, aydın bireyler yetiştirmeyi hedefleyen üniversite eğitiminin bu hedefini tam anlamıyla gerçekleştiremediğini ve öğrencilere temel mesleki bilginin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılık kazandırılması gereğini göstermektedir.

Moç, Suzan, Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Oluşmasında Geleneksel Kimliğin Rolü: Iğdır Üniversitesi Örneği, Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, Yüksek Lisans, pdf.