Çocuk ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü

MAKALE

Çocuk ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Boş Zamanları Değerlendirme Semineri
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
83-92
Kategori
Makale Özeti
Çocuk ve genç ait olduğu ailenin sosyal ve ekonomik durumuna göre ya okula gitmekte ya da bir işte çalışmaktadır. Buna göre çocuğun ve gencin boş zamanları okul veya gördüğü iş için geçirdiği zamanlardan arta kalan kısımdır. Batı toplumlarında ve toplumumuz içindeki şehirlerde çocuk ve gençler boş zamanlarını oyun gruplarında, eğlence ile ve çeşitli yayınları okumakla geçirirler. Oyun grupları daima tam bir ahenk içinde yürütülen birliği göstermez. Çocuklar ve gençler tarafından işlenen suçlar içerisinde katkı nispetinin yüksek derecede olması çocuk suçluluğu ile oyun grubu arasında bir ilgi bulunduğunu göstermiştir. Denetlenmeyen, ticari amaç güden bazı eğlence vasıtalarının da çocuk ve gençler üzerinde bozucu etkileri vardır. Aynı şekilde kötü edebiyatın, eserlerin de suça sebep olucu bir etki yarattığı kabul edilmektedir.

Dönmezer, Sulhi, Çocuk ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü, İstanbul, , Boş Zamanları Değerlendirme Semineri, Halk Sağlık Eğitim Komitesi, 1966, 83-92, .