İnternet ve Genç Kimliği

TEZ

İnternet ve Genç Kimliği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
189567
Sayfa Sayısı
144
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ekonomik tabanlı toplumsal değişimler yeni kavramlar yaratmıştır. Küreselleşme, tüketim toplumu, postmodernizm, enformasyon toplumu, küreselleşme. Bilgi, eşya, sermaye ve insanların politik ve ekonomik sınırları aşan akışı olarak küreselleşme, 1990'ların ikinci yarısından sonra İnternetle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. İnternet bu toplumsal değişim sürecini nasıl etkilemektedir? İnternet günümüz teknolojisinin iletişim alanında ulaştığı son noktayı temsil eden bir kavramdır. Teknolojik ve kültürel bir alan olarak İnternet küreselleşmeyle birlikte değişen toplumsal yapıya yeni formasyonlar kazandırmaktadır. İnternetin toplumsal etkisi özellikle kimlik, gençlik, alt kültürler ve cemaatler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Siber alan, sanal gerçeklik gibi kavramların açılımından sonra küreselleşme ve İnternetle birlikte genç kimliğinin dönüşümü ele alınmaktadır. Postmodern toplum, kent ve kimlik kavramlarından hareketle gençliğin kimlik mekanı olarak http://sozluk.sourtimes.org (Ekşi Sözlük) sitesi analiz edilmektedir. İnternetin gençliğe, kimliklere, gençlik alt kültürlerine etkisi araştırılmaktadır. İnternet yerelleşme eğilimi ile birlikte gençlere küreselleşmenin türdeşleştirici etkisine karşı bir direnme potansiyeli kazandırabilir mi?

Kır, Gülten, İnternet ve Genç Kimliği, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008, Yüksek Lisans, pdf.