İnternet ve Ergenler: İnternet Kullanan Ergenlerin Psiko-Sosyal Özellikleri ve İnternetin Gençler Üzerindeki Etkileri

TEZ

İnternet ve Ergenler: İnternet Kullanan Ergenlerin Psiko-Sosyal Özellikleri ve İnternetin Gençler Üzerindeki Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
113914
Sayfa Sayısı
227
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu araştırmada İnternet kullanan ergenlerin psiko-sosyal özellikleri ve İnternet'in gençler üzerindeki etkileri, araştırılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup İnternet'in İnternet kullanan ergenlerin üzerindeki etkileri ve İnternet kullanan ergenler ile İnternet kullanmayan ergenlerin psiko-sosyal özellikleri çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu araştırma, Konya ve Aksaray illerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki ergenler ile İnternet kafelerdeki İnternet kullanan 1024 ergen üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen "İnternet'in Ergenler Üzerindeki Etkisini Değerlendirme Anketi" kullanılmıştır. Tarama niteliğindeki bu araştırmanın verileri frekans ve yüzdelik teknikleriyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; ergenlerde İnternet kullanım oranının yüksek olduğu, İnternet'i en çok erkeklerin kullandığı, İnternet'in en çok İnternet kafelerde ve eğlence amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Bununla beraber İnternet'in, İnternet kullanan ergenleri özellikle insan ilişkilerinde olumlu yönde etkilediği, ergenlerin sosyal becerilerini geliştirdiği tespit edilmiştir. İnternet kullanan ergenler insan ilişkilerinde ve özellikle karşı cinsle ilişkilerinde daha rahattırlar. Chat yapan ergenler ise insan ilişkilerinde ve karşı cinsle ilişkilerinde daha rahatken yakın çevreleriyle ve özellikle aileleriyle ilişkilerinde problem yaşamaktadırlar.

Taşkın, Mesut, İnternet ve Ergenler: İnternet Kullanan Ergenlerin Psiko-Sosyal Özellikleri ve İnternetin Gençler Üzerindeki Etkileri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, Yüksek Lisans.