Madde Kullanımıyla Savaşımda Aile Eğitimi Yoluyla Gençten Gence Destek Projesi

MAKALE

Madde Kullanımıyla Savaşımda Aile Eğitimi Yoluyla Gençten Gence Destek Projesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu, Hedefleri ve Geleceği Sempozyumu
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
23-29
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Projenin genel amacı, il genelinde yürütülen programlara katkı sağlamak; aile odaklı yürütülecek uygulamanın sonrasında elde edilecek verileri, bu alanda çalışma yürüten uygulayıcıların kullanımına sunmaktır. Projenin özel amacı, programa dahil edilen aileleri bir bütün olarak kabul edip, ebeveynlerin madde kullanan çocuklarına nasıl yaklaşacakları ve destek olabilecekleri; ailedeki diğer çocuklarını nasıl koruyabilecekleri... konularında eğitim yoluyla uygun yaklaşımlar geliştirmelerini desteklemektir.

Çabuk, Güngör Toprak - Öncel, Selman - Buldukoğlu, Kadriye, Madde Kullanımıyla Savaşımda Aile Eğitimi Yoluyla Gençten Gence Destek Projesi, Antalya, , Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu, Hedefleri ve Geleceği Sempozyumu, SHÇEK, 2006, 23-29, pdf.