Jerome David Salinger’in "The Catcher in The Rye" Adlı Romanında Amerikan Gençliği

TEZ

Jerome David Salinger’in "The Catcher in The Rye" Adlı Romanında Amerikan Gençliği

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
41136
Sayfa Sayısı
79
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Jerome David Salinger'in The Catcher in the Rye adlı romanında Amerikan Gençliği başlığı altılıda yazarın romanında çizdiği kapsamda 1950'li yıllar Amerikan gençliğinin birbirleri ile ve içerisinde yaşadıkları toplumun değer yargılarıyla ilişkilerini incelemeye çalıştık.Yazarın romanında gözlemlediğimiz kadarıyla savaş sonrası Amerika'sında gençliğin değişen değerler sistemi içinde yaşadığı bunalımlara açıklık kazandırmaya gayret gösterdik. Hakkında yazı yazılmasına karşı çıktığı ve özellikle özel hayatı ve yaşantısı hakkında fazla bilginin bulunmadığı yazarın eserini incelerken büyük ölçüde eserin asıl metninden yola çıkarak çalışmamızı metin üzerinde ve romanda çizilen tablo üzerinde yoğunlaştırdık.Toplumun içinde yaşanan sorumlar ve çatışmaların sonucunda gençlerin yanılsamalardır kurtularak yaşamı ve kendini tanıma ve bilme yönünde çaba göstermesinin dürüst bir yaşam için gerekli olduğunun sonucuna vardık.

Akdağ, Cengizhan, Jerome David Salinger’in "The Catcher in The Rye" Adlı Romanında Amerikan Gençliği, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, Yüksek Lisans, pdf.