Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi 

TEZ

Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi 

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
418061
Sayfa Sayısı
105
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışmanın amacı, siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yaşantılarını ve bu yaşantıların öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesidir.Bu çalışma, 2014–2015 eğitim öğretim yılında Nevşehir il merkezinde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma, nitel bir durum çalışması olarak yürütülmüştür. Çalışmada, 1036 öğrenci içinden, amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi ile 12 öğrenci belirlenmiştir. Belirlenen öğrenciler ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, siber zorbalığa maruz kalan öğrenci velilerinin, öğrencileri internet ve cep telefonu kullanırken kontrol etmedikleri, öğrencilerin yaygın olarak sosyal paylaşım ortamları ve online oyun ortamlarında siber mağduriyet yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin en çok küfür ve tehdit yoluyla siber zorbalığa uğradıkları ve yaşadıkları olayları çevreleri ile paylaşamadıkları belirlenmiştir. Siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin korku, öfke ve tedirginlik gibi olumsuz duygular yaşadıkları, aile ve arkadaş ilişkilerinin bozulduğu belirlenmiştir. Azalan ders çalışma süreleri ve akademik başarılarının düşüklüğü tezin bulgularındandır. Siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin, siber zorbalık kavramı hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları, yaşadıkları siber mağduriyet süresince uykusuzluk problemi yaşadıkları ve yalnız kalmaktan korktukları belirlenmiştir. Bazı öğrencilerin dışarıya çıkmaktan korktukları, herkesi şüpheli gördükleri, konuşamadıkları ve içine kapandıkları, bazılarının intihar etme, intikam alma ve evi terk etme gibi düşüncelere kapıldıkları belirlenmiştir.

Kestel, Muharrem, Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi , Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015, Yüksek Lisans.