Çocuk Ve Suç İlişkileri (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nisan 2001-2002 Kayıtları Esas Alınarak)

TEZ

Çocuk Ve Suç İlişkileri (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nisan 2001-2002 Kayıtları Esas Alınarak)

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
138574
Sayfa Sayısı
101
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çocuk suçluluğu ve çocuk suçluluğunda önemli olan etmenler vurgulanmaktadır. İkinci bölümde ise İstanbul ilinde suça kansan yada karışma şüphesiyle emniyet birimlerine getirilen çocuklar üzerinde bir araştırma yapılmış, birinci bölümdeki bilgiler sınanmıştır. 13 Nisan 2001 tarihli Resmi Gazetede çıkan yönetmelikle İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri Çocuk Şubelerine dönüştürülmüş, bu tarihten itibaren herhangi bir suça kansan çocukların tüm adli takibinin Çocuk Şubeleri/Büroları tarafından yapılması karara bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren bir yıllık dönemi kapsayan bir aralıkta (Nisan 2001 ile Nisan 2002) çocuk birimlerine getirilenlerin sosyo-demografik ve kriminal özellikleri, bunların niçin suça karıştıklarına dair bir ipucu verecektir. Bu bağlamda yukarıdaki aralıkta emniyet birimlerine getirilen çocukların bilgi formlan bilgisayar ortamına aktarılmış, düz ve çapraz sorgularla çocukların niçin suça karıştıklan tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre şu sonuçlar tespit edilmiştir. Sağlıklı bir aile ortamında yetişen çocukların suça karışma oram çok azdır. Ancak ailenin de suçlu olduğu, suçu teşvik ettiği ortamlarda öncelikle ailelerin ıslah edilmesi, ya da cezai tedbirlerle bundan vazgeçirilmesi gerekmektedir. Suça kansan çocuklar ve bunların içinde madde kullananlar arasında çoğunluk erkeklerden oluşmakta, kızlar azınlığı teşkil etmektedir. Eğitim seviyesi düştükçe suça eğilim artmaktadır. Belirli bölgelerde oturanlar suç davranışını tekrar etmekte, en fazla hırsızlık, yankesicilik ve kaldırımcılık gibi adi suçlar işlenmektedir.

Yalçın, Bilal, Çocuk Ve Suç İlişkileri (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nisan 2001-2002 Kayıtları Esas Alınarak), İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, 2003, Yüksek Lisans, pdf.