1997-2004 Yılları Arasında Güvenlik Birimlerine Gelen/Getirilen Çocukların Durumlarının İrdelenmesi

TEZ

1997-2004 Yılları Arasında Güvenlik Birimlerine Gelen/Getirilen Çocukların Durumlarının İrdelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
218126
Sayfa Sayısı
105
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Çocuk suçluluğu genellikle ?çocuğun ceza kanunlarının suç sayılan bir fiili işlemesi sonucunda, yargı organların önüne getirmesidir? şeklinde tanımlanır. Ülkemizde suçların yaklaşık olarak yarısı, 25 yaşın altındaki yaş diliminde bulunan çocuklar ve gençler işlemektedir. Bu çalışmada T.C Başbakanlık Devlet İstatistik Kurumu güvenlik birimlerine 1997-2004 yılları arasında gelen getirilen çocuk istatistikleri anketin sonuçlarının yayınlandığı yıllık bültenler ve bu bültenlerin verilerinden elde edilenin bulgulardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Türkiye'de nüfusu en yoğun olan 5 kentinden örneklem gurubu alınmış, en fazla isnat edinildiği düşünülen 10 tane suç türü seçilmiştir. Çalışmada 1997-2004 yılları arasında suç isnadı ile Güvenlik Birimlerine gelen yada getirilen çocukların %85,3'ile erkek, %14,6'sının kız, %52,5'inin 16-18 yaş gurubundan %34,0'nün ise 12-15 yaş gurubundan güvenlik birimlerine gelmiş yada getirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik Birimlerine en sık %65,4 oranında herhangi bir suç isnadı ile; isnat edilen suç türlerinden %18,7 ile ilk sırada hırsızlık suçunun yer aldığı bunu %18,6'lık oran ile yaralama-darp suçunun takip ettiği bulunmuştur. Hırsızlık ve yaralama-darp suçları ile getirilen çocukların en sık İstanbul, Ankara ve İzmir şehrindeki Güvenlik Birimlerine getirilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma çocuk suçluluğunun Ülkemizde gittikçe büyüyen ve önlenmesi gereken bir sorun haline geldiğini göstermektedir. İleri yaşlarda suç işleyenlerin yüzde doksanın çocukluk ve gençlik çağında suç işledikleri saptanmıştır. Konuya bu açıdan bakıldığında, çocuk ve gençlerde suç nedenlerini bulmak ve bunların önlemini almak, bir anlamda toplumda işlenen suçların da azalmasını sağlamak amacına hizmet etmesine yönelik bir çalışma olmuştur.

Küt, Didem, 1997-2004 Yılları Arasında Güvenlik Birimlerine Gelen/Getirilen Çocukların Durumlarının İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Yüksek Lisans, pdf.