Çocuk Ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü

MAKALE

Çocuk Ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü

Dönmezer, Sulhi, Çocuk Ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul, 1-2, 1964, 341-350, pdf.