Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Çocuk Tutuklu/Hükümlüler Üstündeki Psikolojik Etkileri

MAKALE

Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Çocuk Tutuklu/Hükümlüler Üstündeki Psikolojik Etkileri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
23-33
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Suça sürüklenen çocukların yetişkinlere göre oransal olarak daha fazla tutuklandığı ülkemizde cezaevinin yarattığı fiziksel kısıtlanma ve cezaevi rejiminin psikolojik olarak yıpratıcılığı karşısında çocuk tutuklu ve hükümlülerin sonuçları itibariyle oldukça ağır travmaya uğradıkları ve uzun süren psikolojik tedaviye ihtiyaç duyacakları anlaşılmaktadır. Ülkemizinde taraf olduğu uluslararası belgelerde çocukların tutuklanması veya hapis cezasına çarptırılmaları halinde takip edilmesi gereken ilkelerde ve ulusal mevzuatta yer alan hükümlerde çocukların üstün yararının korunması esastır. Bu kapsamda çocukların tutuklanması ve/veya hapis cezasına çarptırılması halinde çocukların fiziksel olarak soyutlanması yerine alternatif uygulamalar tercih edilmelidir

Erbay, Ayhan, Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Çocuk Tutuklu/Hükümlüler Üstündeki Psikolojik Etkileri, Aydın Toplum ve İnsan Dergisi, 1, 2017, 23-33, pdf.