Madalyonun Öbür Yüzü: Gençlerin Duygusal İlişkilerinde Akıllı Telefonların Yeri

MAKALE

Madalyonun Öbür Yüzü: Gençlerin Duygusal İlişkilerinde Akıllı Telefonların Yeri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
63
Yıl
Sayfa Aralığı
1400-1415
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Akıllı telefonlar dünyanın her yerindeki insanların gündelik yaşamlarını öylesine işgal etti ki, kişilerarası ilişkileri bile biçimlendirecek hale geldiler. Bu durum tüm yaş gruplarındaki bireyler için geçerli hale gelse de üniversite çağındaki gençler akıllı telefonları daha fazla kullanmakta ve bu sebeple bu yaş grubunun ilişkileri akıllı telefonlardan daha fazla etkilenmektedir. Bu çalışma, 15 derinlemesine görüşme aracılığıyla akıllı telefonların Türkiye’deki gençlerin duygusal ilişkilerini nasıl biçimlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bulgulara göre internete dayalı mesajlaşma uygulamaları, görüntülü arama özelliği ve sosyal medya platformlarını barındırması sebebiyle akıllı telefonlar günümüz gençliğinin ilişkilerinin elzem bir parçasıdır. Görüşme sonuçlarına göre; akıllı telefonlar gençlerin duygusal ilişkilerinin başlaması ve ilerlemesine yardımcı olmanın yanında, aynı zamanda güven sorunları oluşturarak, bağlanma kaygısıyla ilişkilendirilen davranışlara benzer davranışlar ortaya çıkararak, ilişkileri sonlanmaya götürecek derecede kırılganlaştırmaktadır. Bu da gelecekte gençlerin yapacağı evliliklerin ve kuracakları ailelerin sağlamlığı ile ilgili önemle dikkate alınması gereken bir durumdur ve bu çalışma, konu ile ilgili Türkiye’de yapılan ilk nitel çalışmadır.

Cizmeci, Esra, Madalyonun Öbür Yüzü: Gençlerin Duygusal İlişkilerinde Akıllı Telefonların Yeri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 63, 2017, 1400-1415, pdf.