Üniversite Öğrencilerinin İçme Nedenleri ve Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Davranışlarının Belirlenmesi ve İçme Nedenlerine Dair Görüşleri

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin İçme Nedenleri ve Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Davranışlarının Belirlenmesi ve İçme Nedenlerine Dair Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
35
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
179–222
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmada, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlikleri ve içme nedenlerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışma grubu 2014–2015 öğretim yıllarında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı programlarda eğitim alan toplam 262 öğrenciden rastlantısal olarak oluşturmuştur. Bu öğrencilere İçme Nedenleri Ölçeği ve Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca ikinci kısmında madde kullanım sorununu çok boyutlu değerlendirmek amacıyla Rehberlik Psikolojik Danışma Anabilim Dalında öğrenim gören 176 öğrenciye madde kullanma sebepleri ile madde kullanmayı tercih etmeyenlerin kullanmama gerekçelerini belirlemek için bir açık uçlu soru sorulmuştur. Betimsel tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılan bu araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Ölçeğinin alt boyutları olan uyuşturucu/uyarıcı maddelerden uzak durma, baskı altında iken uyuşturucu/uyarıcı maddelerden uzak durma, uyuşturucu/uyarıcı maddeler konusunda yardım arama, uyuşturucu/uyarıcı maddeler konusunda arkadaşına destek olma puanlarının baba eğitim düzeyi, cinsiyet, ailenin ikamet ettiği bölge, sınıf düzeyi, güncel dergi okuma alışkanlığı ve mezun olduğu lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin içme nedenlerinin öğrenim gördüğü bölüm, cinsiyet, mezun olduğu lise türü değişkenlerine göre de farklılaştığı görülmüştür. Verilerin analizinde kullanılan içerik analizi tekniğinde ise öğrencilerin olumlu ve olumsuz cevapları kodlanarak tespit edilmiş en sonunda da bunlar ortak ana temalar altında birleştirilmiştir. Sonuçlar, madde kullanma nedenlerinin başında arkadaşlara ya da çevredeki kişilere uyum göstermek, eğlenceli bir ortamda maddenin etkisiyle olumlu duygular yaratmak, olumsuz duygu durumlarından kaçmak ya da onları azaltmak için madde kullandıklarını göstermiştir. Bu çalışmada genç katılımcılar kullanmama sebeplerini; sağlıklı yaşama bilincine, estetik olarak olumsuz değişimler yaşayacaklarına, maddi anlamda kayıplarının olacağına, sosyal ilişkilerinin olumsuz etkileneceğine, madde kullanımının sorunlarının çözümü olmadığı gibi bilişsel sebeplere ve son olarak dini açıdan günah sayıldığına dayandırmışlardır. Hem nitel hem nicel çalışma sonuçlar birbiriyle tutarlı sonuçlar vermiştir.

Osmanoğlu, Devrim Erginsoy, Üniversite Öğrencilerinin İçme Nedenleri ve Madde Bağımlılığından Korunma Özyeterlik Davranışlarının Belirlenmesi ve İçme Nedenlerine Dair Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Erzurum, 35, 2017, 179–222, pdf.