Mobil Anlık Mesajlaşma Servislerinin Kullanımı Üzerinde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ardahan Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması

MAKALE

Mobil Anlık Mesajlaşma Servislerinin Kullanımı Üzerinde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ardahan Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
48
Yıl
Sayfa Aralığı
199–216
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Mobil anlık mesajlaşma (MAM) servislerinin kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmıştır. Kullanıcılar arasında oldukça yaygınlaşan bu servislerin çok tercih edilmesi, bu servislerin kullanım tercihlerini belirleyen faktörleri açıklamayı önemli kılmıştır. Bu araştırma Teknoloji Kabul Modeli (TAM) temel alınarak, MAM servislerinin tercihlerini etkileyen faktörleri araştırmaktadır. TAM’ne eklenen özdeşleşme ve algılanan kritik yoğunluk faktörleri ile birlikte tercihlerin nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Araştırma üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre TAM faktörlerinin bu tercihleri olumlu açıkladığı, ayrıca eklenen özdeşleşme faktörünün ürünün algılanan kullanışlılığı üzerinde etkiye sahip olmadığı, algılanan kritik yoğunluk faktörünün algılanan kullanım kolaylığı ve niyet üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Mobil Anlık Mesajlaşma Servisleri, MAM, Özdeşleşme, Kritik Yoğunluk Teorisi

Yapraklı, Tevfik Şükrü - Altay, Şafak, Mobil Anlık Mesajlaşma Servislerinin Kullanımı Üzerinde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ardahan Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Saha Araştırması, Öneri Dergisi, 48, 2017, 199–216, pdf.