Bingöl Üniversitesi’nde Okuyan Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Durumları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özelinde Bir Araştırma)

MAKALE

Bingöl Üniversitesi’nde Okuyan Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Durumları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özelinde Bir Araştırma)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
10
Yıl
Sayfa Aralığı
618–637
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, günümüzde önemi gittikçe artan medya okuryazarlığı kapsamında, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin medyaya olan ilgi, beceri ve kullanım durumlarını ölçmektir. Bu amaçla öğrencilerin interneti kullanma sıklıkları, günlük televizyon izleme, gazete ve kitap okuma saatleri, televizyonda en çok izledikleri programlar bu programlardan beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda farklı bölümlerde okuyan 421 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından belirlenen anket tarafından elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 16 programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin televizyon izlemek yerine internette takılmayı tercih ettiklerini, medya araçlarında en çok günlük haberleri takip ettiklerini, medyadan en çok kitap, müzik, oyun CD‟si alırken etkilendiklerini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca öğrenciler medyada yer alan mesajların genellikle “düzenlendiği” kanaatindedir. Son olarak, bulgularda medya okuryazarlığının “önemli” olduğu ortaya çıkmıştır. Anahtar kelimeler: Medya okuryazarlığı, Bingöl, Üniversite, Yüksekokul

Yıldız, İlkay - İlgi, Deniz, Bingöl Üniversitesi’nde Okuyan Öğrencilerin Medya Okuryazarlık Durumları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özelinde Bir Araştırma), SOBİDER, 10, 2017, 618–637, pdf.