Engellilere Yönelik Tutumlar ve Okul Sosyal Hizmeti

KİTAP

Engellilere Yönelik Tutumlar ve Okul Sosyal Hizmeti

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
150
Kategori
Kapak Arka Yazısı
“Okul sosyal hizmeti” öğrencilerin eğitsel gelişimlerini aksatan sorunların saptanıp giderilmesi, derslere daha iyi uyum sağlamaları, böylece çocukların okuldan en etkin yarar elde etmeleri ve eğitim-toplum ilişkisinde doğru bir pozisyonda kalabilmeleri amacıyla yapılan hizmetleri kapsar. Bu disiplin, okul ortamlarında öğrencinin okul başarısına ve okul performansına etki eden faktörler üzerine odaklanır. Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi psiko-sosyal ve eğitsel hizmetleri, eğitim ekibi ile ekip çalışması anlayışı odağında yürütme imkanı bulacaktır. Özellikle öğrencileri ve ailelerini de kapsayacak ekip çalışması anlayışından hareketle, her türlü ayrımcı, dışlayıcı tutum ve davranışın oluşmasını engelleyecek şekilde daha iyi bir eğitim modelinin yerleştirilmesi için mesleki etkinlik odağında ‘’çevresi içinde birey’’ yaklaşımını gözeten sosyal hizmet uzmanlarının okul ortamlarında yer alması önemli bir gereksinimdir.

Çetintaş, Elif - Çifci, Elif Gökçearslan, Engellilere Yönelik Tutumlar ve Okul Sosyal Hizmeti, Ankara, Ürün Yayınları, 2017.