Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)

MAKALE

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği)

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
7
Yıl
Sayfa Aralığı
88–101
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Evrensel boyutta bilgi paylaşımı sağlayan internet, günümüzde her yaştan bireyin; iş, alışveriş, eğlence ve iletişim amacıyla kullandığı vazgeçilemez bir kaynaktır. İnternet kullanımının etkin, bilinçli ve doğru bir şekilde kullanılması ve bu doğrultuda yararlanılması önemli bir farkındalıktır. İnternet bağımlılığı; internetin aşırı kullanılmasına yönelik isteğin önüne geçilememesi, internet kullanımında kontrolün kaybedilmesi ve sosyal bağlardan ve toplumsal olaylardan uzak kalma durumudur. Bu çalışmanın amacı, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımında internet bağımlılıklarını incelemektir. Araştırmada öğrencilerin internet bağımlılığına ilişkin davranış ve alışkanlıklarını ölçmek için oluşturulan anket soruları 5’li likert tipi ölçek formuna uyarlanarak hazırlanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve ANOVA test teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar literatür eşliğinde tartışılıp çeşitli öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Kullanımı, İnternet Bağımlılığı, Meslek Yüksekokulu öğrencileri

Polat, Turgut - Kapusızoğlu, Mehmet, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımında İnternet Bağımlılıklarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma(Bayburt Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Örneği), Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 7, 2017, 88–101, pdf.