Ergenlerde Şiddetin Önlenmesinde Din Eğitiminin Rolü

KİTAP

Ergenlerde Şiddetin Önlenmesinde Din Eğitiminin Rolü

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yayınevi
Sayfa Sayısı
213
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Şiddetin çok yönlü oluşu sosyal bilimler alanında bütün bilim dallarının ortak çalışmasını ve çözüm sürecine katkı sağlamasını gerekli kılmaktadır. Araştırmanın anket bulguları ve yorumları ise toplumda şu an okul hayatını sürdüren ergenlerin şiddete karşı tutumları, hem okul hem de ailede edindikleri din eğitimi formasyonlarının şiddete bakış ve yaklaşımlarını nasıl etkilediklerine dair bilgileri göz önüne sermesi açısından önemlidir. Davranış ve tutumlarımıza yön veren dini ahlaki değerlerin mutlaka şiddet konusunda sosyal bilimcilere katkı sağlayacaktır. İnançtan kaynaklanan bilgilerle kişiliğini ve duygularını doğru bir şekilde eğitmiş bireyler önce kendisine sonra da çevresine zarar verecek, rahatsız edecek olaylardan uzak kalacaklardır. Bu çalışmada ergen bireylerde şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında din ve değerler eğitiminin neler olabileceği üzerinde durulacaktır.

Yılmaz, Macit, Ergenlerde Şiddetin Önlenmesinde Din Eğitiminin Rolü, , Lambert Academy, 2017.