İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi

MAKALE

İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
344–360
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
2004 yılında üiversite içi bir ağ olarak kurulan ve ismini üniversitelerin bir tanıtım formu olan ‘paper facebooks’ dan alan Facebook, günümüzde önemli bir sosyal medya platformu olarak varlığını sürdürmektedir. Gelişen teknoloji ve iletişim çağında yüksek düzeyde eğitim yapan üniversiteler de bu çağa ayak uydurarak yeni iletişim teknolojilerini benimsemektedirler. İletim sürecinden iletişim sürecine geçiş ise, her kurum özelinde farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. James Grunig’in dört aşamalı iletişim modelinden biri olan iki yönlü simetrik model bağlamında ele alınan bu süreç; üniversitelerin sosyal medya platformlarından Facebook’u kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yer alan 181 üniversitenin resmi web sayfalarında yer alan Facebook bağlantı linkleri dikkate alınarak, Facebook’ u bir iletişim aracı olarak kullanan ve en çok beğeniye sahip iki devlet ve bir vakıf üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversite belirlenmiştir. Belirlenen üniversitelerin Facebook sayfaları içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu çalışmada da genel olarak iletiler ve iletilere yapılan yorumların incelenmesinden elde edilen bilgilere göre, sözü edilen üniversiteler, hedef kitlesinin öneri ve görüşlerini dikkate almakta, paylaşımlarını bu noktada şekillendirerek paylaşım yapmaktadır. Anahtar kelimeler İletişim; İki Yönlü Simetrik Model; Üniversite; Sosyal Medya; Facebook

Doğru, Yusuf Bahadır - Doğru, Sema, İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi, Erciyes İletişim Dergisi, 1, 2017, 344–360, pdf.