Günümüz Türkiye’si Genç Nüfusta Toplumsal Değişim, Bütünleşme ve Din İlişkisi-Elbistan Örneği

MAKALE

Günümüz Türkiye’si Genç Nüfusta Toplumsal Değişim, Bütünleşme ve Din İlişkisi-Elbistan Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
195-216
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma, sosyo-kültürel yapılanması içerisinde, Elbistan ilçesindeki farklı dinî gruplara mensup genç nüfusta toplumsal bütünleşme ve din arasındaki ilişkiyi inceleyen bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın giriş bölümünde konu ile ilgili teorik bilgileri müteakiben, çalışmamız içerisinde kullanılan yöntem, genç nüfus ve Elbistan’ın sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Sonra da elde edilen bulgularla, sosyal bütünleşme ve din ilişkisi üzerinde yorumlamalar yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak, genç nüfusun toplumsal bütünleşme anlayışında dinin önemli bir faktör olduğu görülmüştür.

Sinanoğlu, Ahmet F., Günümüz Türkiye’si Genç Nüfusta Toplumsal Değişim, Bütünleşme ve Din İlişkisi-Elbistan Örneği, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Samsun, 1, 2006, 195-216, pdf.