Atatürk Üniversitesi’ne Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştığı Sorunlar

MAKALE

Atatürk Üniversitesi’ne Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştığı Sorunlar

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
9
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
71-85
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yabancı öğrenciler Türkçeyi öğrenmek istediklerinde çeşitli sorunlarla ve zorluklarla karşılaşırlar. Bunlar Türkçenin yapısal farklılığından kaynaklandığı gibi dolaylı olarak çevresel koşullardan da kaynaklanabilir. Yabancı dil öğrenmede belki de en büyük sıkıntı öğrenilen dili pratikte uygulama imkanı bulamamaktır. En iyi öğrenme dilin konuşulduğu yere giderek teoride öğrenilenlerin pratiğe dökülmesiyle mümkündür. Bu daha etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlar. Son yıllarda ülkemize artan ilgiyle Türkçe öğrenmek isteyen kişi sayısı da artmıştır. Çeşitli vesilelerle dünyanın farklı yerlerinden Türkiye’ye öğrenci gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla gelen öğrencilerin oryantasyon sürecinde Türkçeyi dil olarak öğretme gereği ortaya çıkmıştır. Bu eksikliği kapatmak adına hem kurslar hem de üniversiteler bünyesinde değişik adlarla kurulan Türkçe öğretim merkezleri çalışmalar yürütmektedir. Hiç Türkçe bilmeyen bir öğrencinin karşılaştığı ilk sorun kendi anadiliyle Türkçenin farklı sözdizimsel, yapısal ve ses özelliklerine sahip olmasından, farklı dil ailesine mensup olmaktan doğan sorunlardır. Türkçe yapıları meydana getirirken kendi anadillerinden çoğu kez transfer yapamadıklarından çeşitli hatalar ortaya çıkar. Sürecin başında yaşanan Türkçenin yapısı, kelime ve anlam bilgisi gibi sıkıntılara ek olarak dil öğrenme sürecini belki de sekteye uğratacak bazı problemler meydana gelebilir. Bu problemler öğretim elemanından, ders araç ve gereçlerinden, eğitim ortamından, dil öğretimini gerçekleştiren kurumdan hatta öğrencinin kendisinden ve çevresinden kaynaklı olabilir. Hazırlanan bu çalışmada Atatürk Üniversitesi’ne öğrenim görmeye gelen yabancı öğrencilere bir anket uygulanmış ve yaşadıkları sıkıntılara öğrencinin gözünden bakılarak gerekli tespitler yapılmaya çalışılmış, bu sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Özgeriş, Mutlu Melis, Atatürk Üniversitesi’ne Öğrenim Görmek İçin Gelen Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştığı Sorunlar, Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Tekirdağ, 9, 2017, 71-85, pdf.