Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları

MAKALE

Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
7-12
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Bu çalışma hemşirelik ve tıp öğrencilerinin hastalarla iletişimde karşılaştıkları güçlükler ile zor hasta algılarının tanımlanması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi’nde okuyan 583 öğrenci (Hemşirelik=359, Tıp=224) ile yapılmıştır. Veriler, “Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı ve Zor Hasta İletişimlerinin Belirlenmesine Yönelik Form” ile “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %75.8’inin, tıp öğrencilerinin %92.0’sinin zor hasta ile karşılaştığı belirlenmiş ve her iki grup öğrenci için “iletişim kurulamayan hasta”nın zor hasta olduğu saptanmıştır. İletişim Becerileri Envanteri’nden, hemşirelik öğrencilerinin aldığı genel iletişim becerisi puan ortalaması 118.27 ±13.29, tıp öğrencilerinin 117.55 ±10.48 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin zor hastalarla iletişimde güçlük yaşadıkları ve danışmanlık gereksinimi duydukları saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin hastalarla iletişimini kolaylaştırmak için sağlık eğitimi müfredatında yer alan iletişim derslerinin yeniden düzenlenmesi ve uygulamalı işlenmesi önerilmektedir.

Acar, Gülşah - Buldukoğlu, Kadriye, Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, İstanbul, 1, 2016, 7-12, pdf.