Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

MAKALE

Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
357-369
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı dijital sınıf teknolojileri ile oluşturulmuş ortamda öğrenim gören öğrencilerin bu uygulamaya ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmanın verileri 32 öğrenci ile yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan, Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda öğrenim gören 32 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler ile 4 haftalık deney süresi sonunda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın görüşme ile toplanan verilerini analiz etmek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin büyük bir bölümünün dijital sınıfta ders işlemekten keyif aldıkları ve eğlenceli bir ortamda ders işledikleri fakat teknik aksaklıkların en aza indirilmesinin öğrenciler açısından oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Özerbaş, Mehmet Arif - Erdoğan, Bilge Has, Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Kırşehir, 1, 2017, 357-369, pdf.