Lise Bahçelerinin Gençler Tarafından Algısal Açıdan Değerlendirilmesi

MAKALE

Lise Bahçelerinin Gençler Tarafından Algısal Açıdan Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
154-164
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Genç gelişiminin çok boyutlu olması (biyolojik,psikolojik, kişisel ve toplumsal) gençliğin sınırlarının net bir şekildebelirlenmesini engellemektedir. Gençlik için yaş sınırı, genelde 12-21 yaşarası kabul edilmektedir. Bu çalışmada lise gençliği ele alınarak, liseöğrencilerinin mekânın özelliklerine göre orayı algıla ve beğenme ilişkisiortaya konmuştur. Lise gençliği üzerinde çalışma yapmak ve onların sorunlarını,ihtiyaçlarını mekânsal algılarını belirlemek, için, bulunulan toplumun hemmevcut durumunun hem de geleceğinin daha iyi anlaşılması önem taşımaktadır.Lise gençliği genel olarak 13-18 yas grubunu oluşturan ve kendine özgü kültürüolan bir toplumsal kesim olarak tanımlanır. Zamanlarının çoğunu okulda geçirmekzorunda olan lise gençleri, okul ve bahçesiyle yakın ilişki içerisindeoldukları için okul bahçelerinin onların gelişimi üzerinde büyük bir etkisivardır. Bu nedenle çalışmada önce Trabzon kentindekifarklı mekânsal özelliklere sahip iki lisenin bahçesi puantaj tablosuna göredeğerlendirilerek sınıflandırılmıştır. Daha sonra gençlere sıfat çiftleriverilerek okul bahçeleri 5 li likert skalasıyla algısal açıdandeğerlendirilmiştir. Bu sayede gençlerin gözünde lise bahçeleri tanımlanmıştır.Sonuçta; mekânsal özellikler iyileştikçe lise bahçeleri olumlu algısalözellikler ile tanımlanmış, bu da gençlerin o mekâna karşı beğeni düzeyiniarttırmıştır.

Düzenli, Tuğba - Alpak, Elif Merve - Kızılaslan, Sinem, Lise Bahçelerinin Gençler Tarafından Algısal Açıdan Değerlendirilmesi, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 2, 2017, 154-164, pdf.