Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşa ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

MAKALE

Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşa ve Cinsiyete Göre İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
11-18
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma lise ve üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinin yaşa ve cinsiyete göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 200 üniversite (nkız:110, yaşkız:21.21±2.08 yıl; nerkek:90,yaşerkek:22.17±2.07yıl) ve 200 lise (nkız:105, yaşkız:15.98±0.97yıl nerkek:95, yaşerkek:16.16±1.03 yıl) olmak üzere toplam 400 gönüllü öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri "Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA)" ile belirlenmiştir. Yapılan 2 x 2 (Yaş/Lise-Üniversite x Cinsiyet/Kız-Erkek) Çok Yönlü Varyans Analizi sonuçları fiziksel aktivite düzeyinde yaşa (Hotelling's T2=0.450;F(5392)=35.270; p<0.01) ve cinsiyete (Hotelling's T2=0.036;F(5392)=2.784; p<0.05) göre anlamlı bir fark olduğunu belirlemiştir. Bunun yanında yapılan analizler fiziksel aktivite düzeyinde yaş xcinsiyet etkileşiminin (Hotelling's T2=0.016; F(5392)=1.220;p>0.05) anlamlı olmadığını göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın bulguları lise ve üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinin yaş ve cinsiyetten etkilendiğini göstermiştir. Lise öğrencilerinin okul endeksinde ve toplam fiziksel aktivite düzeyinde üniversite öğrencilerinden daha yüksek aktivite düzeyine sahip oldukları belirlenirken, okul endeksinde kızların, ulaşım endeksinde ise erkeklerin daha yüksek aktivite düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir.

Tunç, Erkan - İşler, Ayşe Kin, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşa ve Cinsiyete Göre İncelenmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Ankara, 2, 2017, 11-18, pdf.