Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri̇

MAKALE

Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri̇

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
52-59
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin beden eğitimi amaçlarını hangi öncelik sırasıyla algıladıklarını tespit ederek, cinsiyetlerine göre beden eğitimi derslerinden derslerinden beklentileri belirlemektedir. Çalışmaya, Ankara il merkezinde eğitim­ öğretim veren farklı türdeki 6 lise ve okuldan toplam 181 öğrenci (105erkek, 76 kız) katıldı. Öğrencilere beden eğitimi dersinin 18 maddelik genelamaçlarını da kapsayan bir anket uygulandı Araştırma sonucunda, kızöğrencilerin beden eğitimi derslerinin sosyal, etik, estetik, ritmik ve koordinatifkapsamlı amaçlarına öncelik tanıdıkları, erkek öğrencilerin ise öncelikli amaçlararasında beden eğitiminin fiziksel amacını ön plana çıkardıkları görüldü.

Yıldıran, İbrahim - Yeti̇m, Azmi - Şenel, Ömer, Farklı Cinsiyetteki Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri̇, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Ankara, 1, 2017, 52-59, pdf.