Nesi̇ller Arası Akti̇vi̇teler: Genç Torunlar Bakış Açısı

MAKALE

Nesi̇ller Arası Akti̇vi̇teler: Genç Torunlar Bakış Açısı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
53
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
55 - 71
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu Araştırma genç torunların büyük ebeveynleri ile birlikte yaptıkları aktiviteleri ve bu aktiviteleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Ankara ilinin Keçiören Bölgesinde yaşayan 12-18 yaş arasındaki gençlerle yapılmıştır. Çalışmada ilköğretim ve lisede okuyan tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 511 öğrenci örneklem sayısını oluşturmaktadır. Anket formunda genç torunların ve büyük ebeveynlerin demografik özelliklerine, coğrafi uzaklık ve görüşme sıklığına ilişkin sorular yer almaktadır. Ayrıca ankette torunların büyük ebeveynleri yaptıkları 10 nesiller arası faaliyete ilişkin sorular sorulmuştur. Bu araştırmada; ergenlerin büyükbabaları ile her zaman yaptıkları aktiviteler arasında, televizyon izleme (anne tarafından büyükbaba %29,5; baba tarafından büyükbaba %26,1), dini faaliyetlerde bulunma (anne tarafından büyükbaba %23,2; baba tarafından büyükbaba %23,2), bir konu hakkında konuşma (anne tarafından büyükbaba %23,2; baba tarafından büyükbaba %21,4), alışverişe gitmenin (anne tarafından büyükbaba %18,2 baba tarafından büyükbaba %16,8), önde geldiği bulunmuştur. Torunlara göre büyük ebeveynleri ile ev ödevlerini yapma ve sinema/tiyatroya gitme faaliyetleri çok düşük oranlardadır. Bu araştırmada ayrıca, torunların büyük ebeveynleri ile yaptıkları faaliyetleri etkileyen görüşme sıklığı, büyük ebeveynin yaşı, eğitim düzeyi ve sağlık durumu gibi faktörler araştırılmıştır. Örneğin, çalışmada nesiller arası aktiviteler ile coğrafi uzaklık arasında güçlü bir pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Bu güçlü ilişki televizyon izlemek gibi günlük aktivitelerde görülmektedir.

Öztürk, M.Serhat - Hazer, Oya, Nesi̇ller Arası Akti̇vi̇teler: Genç Torunlar Bakış Açısı, Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi, Kütahya, 53, 2017, 55 - 71, pdf.