Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımında Anne-Baba İzlemesinin Rolü

MAKALE

Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımında Anne-Baba İzlemesinin Rolü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
103-114
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada ergenlerin problemli internet kullanımında internet kullanım süresi, anne-babanın eğitim düzeyi ile anne-baba cep telefonu ve bilgisayar izlemesinin görece rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. İstanbul ilinde yaşları 14 ile 18 arasında değişen 250 lise öğrencisiyle yapılan çalışmada Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği, Anne-Baba İzleme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formuyla veriler toplanmıştır. Gerçekleştirilen Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda internet kullanım süresi, babanın eğitim düzeyi ve anne-baba bilgisayar izlemesinin birlikte ergenlerin problemli internet kullanımını %16 düzeyinde anlamlı olarak yordadığı bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi ve cep telefonu izlemesinin model içindeki katkısı anlamlı bulunmazken, ergenin internet kullanım süresi ve babanın eğitim düzeyinin, anne-baba bilgisayar izlemesine göre model içindeki katkısının görece daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Demir, İlkay - Yıldız, Canan Sümeyra - Özzorlu, Esengül - Köse, Tuba - Yelkenci, Yeliz, Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımında Anne-Baba İzlemesinin Rolü, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2, 2017, 103-114, pdf.