Afetlerin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları

MAKALE

Afetlerin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
189-197
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Travmatik olaylar hemen herkeste kısa ya da uzun süreli bir takım olumsuz etkiler bıraksa da, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan örseleyici olayların psikolojik anlamda kritik bir nitelik taşıdığı söylenmektedir. Afetlerin çocuklar ve ergenler üzerindeki travmatik etkileri ve afetlerden etkilenen genç popülasyonlara yönelik müdahale yaklaşımları, ruh sağlığı alanındaki araştırmacı ve uygulamacıların önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu alanda yürütülen akademik ve klinik çalışmalar, yıllar içinde önemli bir bilgi ve deneyim birikiminin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu gözden geçirme yazısında, afetlerin çocuk ve ergenler üzerindeki travmatik etkileri ve ortaya çıkardığı psikolojik tepkiler, risk etkenleri ve koruyucu etkenler bağlamında ele alınmakta; psikososyal müdahaleye yönelik genel ilke ve yaklaşımları özetlenmekte ve Türkiye'deki uygulamalardan örnekler sunulmaktadır.

Danışman, Ilgın Gökler, Afetlerin Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Yaklaşımları, Türkiye Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 3, 2017, 189-197, pdf.