Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme

MAKALE

Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
243-265
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
İnternetin yaşamımızın kaçınılmaz bir parçası hâline gelmesiyle birlikte gündemimize giren internet bağımlılığı, ergenlik döneminin ciddi sorunları arasında yer aldığı gibi sıklıkla araştırmalara da konu olmaktadır. İnternet bağımlılığının ergenlik dönemindeki yaygınlığını ve farklı değişkenlerle ilişkisini açığa çıkaran çalışmaların yanı sıra, ergenlik döneminde görülen internet bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmaların da özellikle son yıllarda önem kazandığı dikkati çekmektedir. Bu husustaki çalışmalar, sayıca diğer çalışmalara göre sınırlı kalmakla birlikte sorun meydana gelmeden önce müdahale imkânı sunduğu için oldukça değerlidir. Bu araştırmanın amacı, ergenlik döneminde internet bağımlılığını önlemek için uygulanan programların etkililiğini inceleyen çalışmaları sistematik bir şekilde gözden geçirmektir. Bu amaçla Science Direct, Pubmed, Cochrane, Wiley Online Library ve Ulakbim veri tabanlarında “internet bağımlılığı”, “problemli internet kullanımı”, “ergen”, “önleme”, “müdahale”, “okul temelli”, “psiko-eğitim” anahtar kelimeleri üzerinden Türkçe ve İngilizce literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda ulaşılan 435 makale PRISMA rehberi ve bu araştırma için belirlenen seçim kriterlerine göre değerlendirilmiş ve gerekli kriterleri karşılayan 5 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Seçilen araştırmalar ise, araştırma yöntemi, uygulanan program, kullanılan ölçme aracı ve uygulanan programın etkililiği açısından incelenmiştir. Söz konusu araştırmaların ergenlik döneminde internet bağımlılığını önlemeye ilişkin olarak olumlu sonuçlar ortaya koyduğu görülmüştür.

Bağatarhan, Tuba - Siyez, Diğdem Müge, Ergenlik Döneminde İnternet Bağımlılığını Önleme Programları: Sistematik Gözden Geçirme, Addicta Dergisi, İstanbul, 2, 2017, 243-265, pdf.