Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar ve Anksiyolitikler

MAKALE

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar ve Anksiyolitikler

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
8-15
Kategori
Makale Özeti
Antidepresanlar çocuk ve ergenlerde 20 yılı aşkın dönemde çeşitli bozuklukların tedavisinde geniş ölçüde kullanılmaktadır. Erişkinlerde kullanılan benzer hastalıklarda (depresyon, anksiyete) ve Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), tekrarlayıcı hareketler (Otizm Spektrum Bozukluğu-OSD) ve reaktif agresyonun tedavisinde de kullanılırlar. Anksiyolitikler, erişkin anksiyete bozukluklarında yaygın olarak kullanılsa da çocuk ve ergenlerde kullanımını değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar kısıtlıdır. Anksiyolitik etkili olan bir ajan olan buspironun anksiyolitik etki yanında otizmde irritabilite ve tekrarlayıcı- kısıtlı davranışlarda etkinliğini gösteren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu yazında eldeki kanıta dayalı verilerle çocuk ve ergenlerde çeşitli psikiyatik rahatsızlıklarda antidepresan ve anksiyolitik kullanımına tartışılması amaçlanmıştır.

Güney, Sevay Alşen - Şahbudak, Begüm, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Antidepresanlar ve Anksiyolitikler, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 1, 2017, 8-15, .