Determining Free Time Activities of University Students (Example From Faculty of Education, Celal Bayar University, Manisa) (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği))

MAKALE

Determining Free Time Activities of University Students (Example From Faculty of Education, Celal Bayar University, Manisa) (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği))

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
28-43
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerini belirlemeye yönelik genel tarama türünde, betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluştururken; araştırmanın örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 390 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada, üniversite öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerini belirlemeye yönelik olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, uzman görüşleri ve pilot uygulama sonucu son şekli verilen serbest zaman etkinlikleri anketi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin yaklaşık olarak dörtte üçünün düzenli olarak bir süreli dergiyi takip etmediği; okuma alışkanlığına ilişkin olarak edebi roman, gerilim-aksiyon, kişisel gelişim, tarih ve bilim kurgu kitap türlerini tercih ettiği belirlenmiş, ayrıca yarısından fazlasının da düzenli olarak TV programlarını takip ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Yine öğrencilerin yarısından fazlasının sosyal kulüp üyeliğinin olmadığı; tatil yapmak düşüncesine ilişkin olarak da en çok sırasıyla akrabalarla bir arada olmak, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Sahip oldukları teknolojik araçlar konusunda ise akıllı telefon, diz üstü bilgisayar, bilgisayar, plazma televizyon ve dijital fotoğraf makinesinin öne çıktığı görülmüştür. Araştırma bulguları ışığında öğrencilerin serbest zamanlarını daha verimli, yararlı ve etkin bir biçimde değerlendirmeleri için önerilerde bulunulmuştur.

Sevinç, Ömer Seyfettin - Aktan, Osman, Determining Free Time Activities of University Students (Example From Faculty of Education, Celal Bayar University, Manisa) (Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin Belirlenmesi (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)), Asya Öğretim Dergisi, Düzce, 1, 2017, 28-43, pdf.