Anlam İnşası Bağlamında Medya Kültürü ve Televizyonlarda Yer Alan Moda Programlarının Üniversite Kız Öğrencileri Üzerinde Etkisi

MAKALE

Anlam İnşası Bağlamında Medya Kültürü ve Televizyonlarda Yer Alan Moda Programlarının Üniversite Kız Öğrencileri Üzerinde Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Sayfa Aralığı
14-42
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Yaşadığımız yüzyılda ekonominin canlanması ve genç bireylerin mutluluğu için modayı takip etmek bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Günümüzün genç tüketici toplumu modanın dışında kalmaktan kaçınır. Çünkü iç dünyalarındaki sorunları modaya yönelerek gidermek ister. Gençler bu yolla sürekli bir yenilenme süreci yaşadığına inanır. Modayı takip etmediğinde topluma uyum sağlamakta güçlük çekeceğini düşünür. Bu sebeplerle moda son yıllarda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle bu çalışmada; televizyonlarda yayınlanan Moda Programlarının, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören kız öğrencilerinin tüketim alışkanlıkları ve giyim tercihlerini oluşturmadaki etkileri araştırılmıştır. 300 kız öğrenci üzerinde yapılan bu çalışma aynı zamanda, tüketimin altın kuralı olan ihtiyaç duyduğu şeyler dururken, ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya yöneltme eğilimi de ölçülmüştür.

İzbudak, Leyla - Kılıçarslan, Emine, Anlam İnşası Bağlamında Medya Kültürü ve Televizyonlarda Yer Alan Moda Programlarının Üniversite Kız Öğrencileri Üzerinde Etkisi, The Meriç Journal, 2, 2017, 14-42, pdf.