Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

MAKALE

Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
54
Yıl
Sayfa Aralığı
630
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Finansal okuryazarlık, bireylerin kendilerini ve ailelerini finansal acıdan güvenceye almaları için gerekli bilgi, beceri ve tutumlardan oluşan bir kümedir. Üniversite öğrencileri için ise finansal okuryazarlık, öğrenim kredisi ya da kredi kartı kullanımı gibi temel finansal eylemler açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmada bu iki temel finansal eylemi gerçekleştiren üniversite öğrencileri açısından finansal okuryazarlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. 335 öğrenci üzerinde yürütülen araştırmada, üniversite öğrencileri arasında bu kapsamda belirgin bir farklılığın bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Er, Bünyamin - Emre, Yunus - Mutlu, Şahin Mesut, Finansal Eylem ve Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 54, 2017, 630, pdf.