SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Örneği

MAKALE

SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
Özel Sayı
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
310–318
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Staj uygulaması, öğrencilerin eğitim‐öğretim dönemlerinde edindikleri teorik ve pratik kazanımlarını, alanlarındaki endüstri, ticaret veya devlet kurum ve kuruluşlarında uygulanan, iyi planlı ve denetimli bir iş deneyimi ile sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bu sayede okulda öğrendikleri teorik bilgilerini staj yaparken pratik yapabilme olanağı elde edebilmektedirler. Ülkemizde bulunan meslek yüksekokullarında staj eğitimi zorunludur. Bu çalışmada; Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun, Giyim Üretim Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi ile Elektrik programlarında öğrenim gören öğrencilerin staj süresince karşılaştıkları durumlar analiz edilmeye çalışılmış ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket uygulaması yapılmıştır. Anket öğrencilerin demografik bilgileri, staj yaparken yaşadığı sorunlar, bu sorunları tespit etmeye ve çözmeye yönelik soruları içermektedir. Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; öğrencilerin staj yaptıkları kurumlarda mesleki ve beceri eğitimini yetersiz buldukları, tüm bölümlerde çalışmalarına izin verilmediği ve çalıştıkları bölümlerde deneyim kazanmalarına ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin staj ile ilgili durumları analiz edilmiş ve çözüm önerileri geliştirmek hedeflenmiştir.

Tektaş, Necla - Yayla, Ayşe - Ceviz, Nuray Oz - Sarıkaş, Ali, SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Marmara Üniversitesi Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ankara, Özel Sayı, 2016, 310–318, pdf.