Gençliğin Adıyla İmtihanı

MAKALE

Gençliğin Adıyla İmtihanı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
72-84
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ad ve adlandırma insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar özellikle kendilerini çevrelerindeki kişilerden farklı kılmak, yeni karşılaştıkları varlık ve kavramları tanımlayabilmek için adlandırma yolunu seçmişlerdir. Niçin verildiğini bilmedikleri; ama toplum içinde bir antlaşmanın varlığından doğduğuna inandıkları adları, kendi adlarından başlayarak hep sorgulamışlar, etraflarındaki varlıkların, kavramların vd. adlarını açıklamaya çalışmışlardır. Kişi adları ad vermede önemli bir yer tutar. Bu çalışmada(Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri-2016) gençlere; adlarını kim verdi,(kim) kimin adını verdi, kardeşlerinizin adını kim verdi, adınızı seviyor musun, adınızın anlamını biliyor musunuz, vb. sorular sorularak adlarıyla ilgili neler bilip bilmedikleri tespit edilmiştir.

Şenel, Mustafa, Gençliğin Adıyla İmtihanı, Uluslararasi Türk Lehçe Araştirmalari Dergi̇si̇, 1, 2017, 72-84, pdf.