Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası

MAKALE

Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
5
Yıl
Sayfa Aralığı
2546–2573
Kategori
Makale Özeti
Dijital sosyal ağlarda kimliğe dair sunulan veya paylaşılan tüm göstergeler bireylerin gündelik hayat pratiklerinin de bir anlamda sergilenmesi anlamına gelmektedir. Çalışmada, genç bireylerin yeni ilişkilenme pratikleri ya da dijital dolayımlı ilişkiler vasıtasıyla diğerleri hakkında siyasal ve dinsel kimliklere dair bilgi arama amaçlı gözetlemeye yükledikleri anlamlar ve bunun bireylerin gündelik hayatın belirli alanlarındaki (arkadaşlık ilişkileri, romantik ilişkiler ve kurumsal ilişkiler gibi) ilişkilerinin seyri üzerindeki yansımaları ampirik düzeyde ele alınmaktadır. Araştırma, nitel yöntem kapsamında anlama ve yorumlamaya dayalı bir perspektif üzerine kuruludur. Bulgulara göre, gençler, merak, belirsizlik ve risk azaltma, çıkar sağlama ve önlem alma gibi gerekçelerle diğerleri hakkında bilgi edinmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu mecralarda siyasal ve dinsel kimliklere dair bilgi arama amaçlı gözetimin bireylerin ilişkide oldukları kişiler hakkındaki kanaatlerinin şekillendirilmesinde temel referans kaynağı olarak dikkate alınması aynı zamanda gündelik yüz yüze edinilebilecek bilgilerin ikincil planda kalmasına neden olabilmektedir. Bu durum da, çoğu zaman bireylerarası temasın ve potansiyel bir ilişkinin kurulamaması ya da devam ettirilememesine yol açabilmektedir.

Ünal, Serdar, Kişilerarası Gönüllü Dijital Gözetim ve Gençlik: Gündelik İlişkilere Yansımaları Bağlamında Siyasal ve Dinsel Kimliklerin İfşası, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5, 2017, 2546–2573, .