Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme ile İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi

MAKALE

Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme ile İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
2
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
1-17
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu makale, anneye-babaya ait sosyalleştirme uygulamaları ile çocuklarda ve ergenlerde sosyal yanlı davranışlar arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Teorisyenler ve araştırmacılar anne-baba desteğinin, sevgisinin, sıcaklığının ya da duyarlılığının sosyalleşme süreçlerini olumlu olarak etkilediğini ileri sürmektedir. Çocuklar, destekleyici, sıcak, duyarlı ve demokratik bir aile çevresinde anneye-babaya ait sosyalleştirme mesajlarına dikkat edebilmekte ve bu mesajları önemseyebilmektedir. Demokratik tutum ve davranışlar gösteren anneler-babalar, beklenen ve istenen davranışları kazandırmak için çocukları kontrol etmekte, tümevarımsal akıl yürütme ve açıklamalar yoluyla onların eylemlerinin yararlı ve zararlı sonuçlarına işaret ederek çocuklarda empatiyi, perspektif almayı ve sempatiyi teşvik etmektedir. Çocuklar ve ergenler, diğerinin perspektifini gördüğünde ve daha çok başkası için empatiyi, suçluluğu ve sempatiyi yaşadığında sosyal yanlı ahlaki akıl yürütmeyi kullanabilmekte ve sosyal yanlı davranışlar gösterebilmektedir. Anahtar Kelimeler Anne-baba sıcaklığı/duyarlılığı, tümevarımsal akıl yürütme ya da açıklamalar, empati, perspektif alma, sempati, sosyal yanlı davranış

Şengönül, Turhan, Annelerin-Babaların Çocuklarda ve Ergenlerde Sosyal Yanlı Gelişme ile İlişkili Sosyalleştirme Süreçlerine Etkisi, Kastomonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu, 2, 2017, 1-17, pdf.