Ergenlik Dönemi Beslenmesi

MAKALE

Ergenlik Dönemi Beslenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
44-51
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ergenlik dönemi fiziksel büyüme, kişisel ve cinsel kimlik gelişimi ve arkadaşlıklar anlamında hayatın yoğun bir gelişim dönemidir. Bu dönemde ergenlerin besin gereksinimlerinin ve beslenme alışkanlıklarının anlaşılması çok önemlidir. Büyümenin en hızlı olduğu bu dönemde enerji, protein ve vitamin gereksinimleri de artar. En önemli konu, günlük alınan toplam kalori ile günlük fiziksel aktivite arasındaki dengeyi korumak, normal büyümeyi sağlarken obezite gelişmesinin önüne geçebilmektir. Esas hedef iyi beslenme ve aktivite alışkanlıkları geliştirebilmek ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmek olmalıdır. Bu yazıda, ergenlerin hayatın bu dönemine özgü besinsel gereksinimleri, risk faktörleri ve çözümleri üzerinde durulmuştur.

Çaltepe, Gönül, Ergenlik Dönemi Beslenmesi, Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 1, 2017, 44-51, pdf.